Last ned ordensreglement

Handlingsplan mot mobbing

Permisjon (Permisjon elev)

Skolefravær (Rutiner for fravær)

Ordensregler for grunnskolen

  • Vis respekt for deg selv.
  • Vis respekt for andre.
  • Vis respekt for dine omgivelser.

Skolen har som mål å være et godt og trygt sted å oppholde seg. Den skal gi
gode rammer og vilkår for elevenes faglige og sosiale utvikling. Derfor skal
respekt overfor hverandre og for skolen få råde i hele skolemiljøet.

Last ned ordensreglement

Handlingsplan mot mobbing

Skolefravær (Rutiner for fravær)

Permisjon (Permisjon elev)