Julemarked på Steinerskolen

Julemarkedet er noe som alle steinerskoler arrangerer, men kanskje ikke alle av dere vet at dette er et arrangement i regi av foreldrene/FAU. Det er en egen julemarkedskomite som planlegger markedet i forkant og som fordeler arbeidsoppgaver i forbindelse med arrangementet.

Når foreldre med glede arbeider for skolen, smitter det over på barnas innsats i skolehverdagen. Dessuten gir arbeidet i fellesskap større synlighet og dermed mindre mobbing og hærverk. DETTE ER VÅR SKOLE! Det gir større trygghet når barna opplever foreldre og lærere i felles arbeid. Vårt stemningsfulle julemarked er et slikt felles ”løft” vi gjør for skolen vår – en travel og hyggelig helg der barn, foreldre og lærere møtes til felles innsats. Det er også en dag der vi åpner opp skolen og ønsker byens befolkning velkommen inn!

Derfor ber vi dere, kjære foreldre, bruk tid og krefter på de oppgavene dere får tildelt – dette kommer til gode for våre barn. Uten deres arbeidsinnsats, klarer vi ikke å gjennomføre julemarkedet.

Alle klassene får tildelt spesifikke arbeidsoppgaver, og det er viktig at dere bidrar med å lage de produktene dere har fått tildelt. Det er også viktig at dere stiller opp på selve markedsdagen. Denne dagen er obligatorisk for elevene – og barna elsker julemarkedet!
Inntektene fra julemarkedet går til FAU, som igjen bestemmer hva pengene skal brukes til.

Julemarkedskomiteen består av:

Kari R. Thuseth                                 kari-th@hotmail.com

Silje Veronica Breivik                        silbre57@gmail.com

Miranda Sandven                             miranda.sandven@gmail.com

Unni Lodden                                     unni_lodden@yahoo.no

Cathrine Undahl                               molo.undahl@gmail.com

Ana F. Lindgren                                ana.fernandez@steinerskolen.no

Signe F. Tindeland                           signe.tindeland@steinerskolen.no

Har dere spørsmål knyttet til julemarkedet, er dere velkommen til å sende mail til en av komitemedlemmene.

Hilsen julemarkedskomiteen

Meny