1. klasse – 10. klasse

Gyldig fra 1. august 2022

Pr mndPr år
1 - 4 kl.1 elevkr 1 590 kr 15 900
2 elever kr 2 700kr 27 000
3 elever kr 3 810kr 38 100
5 - 7 kl.1 elevkr 1 870kr 18 700
2 eleverkr 3 170kr 31 700
3 eleverkr 4 470kr 44 700
8 – 10 kl.1 elev kr 2 010kr 20 100
2 eleverkr 3 4100kr 34 100
Det gis 30% søskenmoderasjon i foreldrebidraget til skolen. Reduksjonen gjelder fra andre barn.

Skolepenger betales for 10 måneder, september t.o.m. juni

Skolefritidsordningen

Gyldig fra 1. august 2021

Pr månedPr år
1.klasseKort dag
(til kl 14.30)
kr 510kr 5 100
1.klasseLang dag
(til kl 16.30)
kr 1 700 kr 17 000
2.-4.klasseKort dag (til kl. 14.30)1 93019 300
2.-4.klasseLang dag (til kl. 16.30)3 13031 300
Fra høsten 2024 innføres det en ny statlig tilskuddsordning med 12 timer gratis SFO på 1., 2. og 3. trinn. Det gis 25% søskenmoderasjon dersom 2 eller flere søsken er påmeldt SFO. Søskenmoderasjonen gjelder ikke for barn i 1.klasse.
Reduksjonen gjelder fra andre barn.

Både for skolen og skolefritidsordningen gjelder en tre måneders oppsigelsesfrist. Styret har vedtatt en maksimumssats per familie og måned på kr 6300,- totalt for skole og SFO.

Ved dokumentert dårlig familieøkonomi kan det avtales en redusert betaling. Disse bør avtales ved skoleårets begynnelse og er gyldige for et skoleår av gangen. Manglende betaling av 3 mnd. skolepenger eller mer vil bli sendt til rettslig inkasso og kan medføre tap av skoleplass.