Inntaksreglement

Inntaksreglement

Steinerskolen i Haugesund er godkjent av Utdanningsdepartementet som et faglig/pedagogisk alternativ til den offentlige skole.

Steinerskolen i Haugesund har hele landet som inntaksområde og er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler, jf. friskoleloven § 3-1. Etter friskoleloven § 3–1 sjette ledd er avgjørelse om inntak (innvilgelse elleravslag) et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. En eventuell klage skal sendes til skolen. Endelig klageinstans er Statsforvalteren i Rogaland.