Høstmarked på Steinerskolen

Steinerskolen har hatt et samarbeid med Hogganvik landsby i mange sammenhenger helt fra skolen startet i 1977. Landsbyen har nok gjennom årene gitt mer til skolen enn den har kunnet gi igjen. Da salbygget ble innviet, fikk skolen et flunkende nytt flygel, og ellers har landsbyen ofte nok støttet våre forestillinger, markeder og andre arrangementer.

Tanken med høstmarkedet var nok å understreke vårt nære samarbeid og kanskje også å få gi noe tilbake til Hogganvik landsby. På markedet får vi anledning til å kjøpe økologiske grønnsaker og frukt fra gården, som i over 30 år er blitt drevet uten kunstgjødsel og sprøytemidler. Dessuten tilbyr landsbyen riktige leker for småbarn og andre vakre produkter fra sine verksteder. Alt i tråd med «vår stil»!

Skolen vil gjerne gjøre markedet til en skikkelig festdag med oppvisning av elever, dukketeater, leker og andre aktiviteter. Kafè og utegrill går til klassetur for 9. og 10. klasse. Dessuten selges det brukt sportsutstyr for barn den dagen. Markedet blir også benyttet til innskriving av nye førsteklassinger til Steinerskolen. Dermed fungerer markedet som en festlig ramme om de nye elevene.

Hilsen «Steinerskolens Venner».