Skolehelsetjenesten ved Steinerskolen

Velkommen til skolehelsetjenesten på Steinerskolen

Jeg heter Malin Ringheim Kolltveit og er helsesykepleier her på skolen. Jeg er på skolen hver tirsdag og torsdag. Dere er velkommen til å ta kontakt enten ved å ringe, sende e- post eller komme innom. Er jeg opptatt finner vi ny tid.

Foreldre/ foresatte kan noen ganger uroe seg for barnets utvikling og helse, og det kan oppleves godt å få ta dette opp med helsesykepleier. Det kan være spørsmål angående hørsel, syn, sengevæting, engstelse, ikke ville gå på skolen, sinne, vansker med samarbeid, sykdom eller andre ting. Det kan også være noe hjemme som kan påvirke hvordan barnet har det på skolen, og som kan være viktige å ta opp, for eksempel sykdom skilsmisse, rus, vold, dødsfall eller andre vanskelige livshendelser. Skolehelsetjenesten kan bistå med råd og hjelp, og kan henvise videre til fastlege, fysioterapeut, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og barneverntjenesten. Jeg kan også henvise til Frisklivsentralen som tilbyr et levevaneendringskurs: «Frisk og sterk» til barn i ungdomsskolealder, og «Frisk og rask» for familier som har yngre barn som strever med vekt. Helsesykepleier kan også henvise videre til PMTO veiledning som er et foreldre-veiledningsprogram. Mange foreldre opplever i perioder at barna er krevende, at det blir vanskelig å ha det hyggelig som familie, at hverdagen blir strevsom og mye tid brukes til krangling. Som konsekvens av dette kan foreldre føle seg usikre og maktesløse. PMTO programmet vil hjelpe familier med råd veiledning rundt dette.. Dette kan du lese mer om her: https://www.pmto.no/

Skolehelsetjenesten har et fast program med helseinformasjon, og vaksinasjon.

1.klasse: Alle elever og foresatte vil innkalles til en bli kjent samtale
2.klasse: Elevene vil få tilbud om difteri stivkrampe, kikhoste og polio vaksine, det ønskes at foreldre følger
3.klasse: Det blir foretatt høyde vekt mål
5.klasse: Pubertetsundervisning
6.klasse: Elevene får tilbud om MMR, meslinger, kusma og røde hunde- vaksine
7.klasse: Elevene får tilbud om HPV Humant papilloma virus vaksine
8.klasse: Det vil være bli kjent/ trivselskartleggingssamtale med alle 8.klassinger, det blir foretatt høyde og vekt måling
9.klasse: Elevene får tilbud om påfyll av difteri, stivkrampe og polio vaksine
10.klasse: Helsesykepleier har seksualundervisning samt det blir gitt omvisning ved helsestasjon for ungdom

Her kan du lese mer om Barnevaksinasjonsprogrammet – FHI

Elever er selvsagt alltid velkommen til å komme innom for samtale. Jeg har taushetsplikt.

E-post adresse: malin.ringheim.kolltveit@haugesund.kommune.no

Mobilnummer: 94782522

Hilsen Malin Ringheim Kolltveit