Om Steinerskolen i Haugesund

Steinerskolen i Haugesund ligger høyt og fritt – på den såkalte Bellevuehøyden – ”byens flotteste tomt”! Vi har herlige uteområder og har Eivindsvannet og turområdene i Djupadalen som nærmeste nabo. Dette gir oss rike muligheter til å bruke naturen på alle alderstrinn.

”Nybygget”, et særpreget bygg som tilfredsstiller alle vår tids miljøkrav, holder 1. – 5. klasse og SFO til.
”Gamlebygget”, her holder 6. – 10. klasse samt administrasjon og lærerværelse til
(opprinnelig ”Bellevue restaurant”).
”Salbygget”, har vi gymsal med scene/eurytmisal, kantine for ungdomsskolen samt sløydsal.
«Barnehagen», i tilknytning til skoleområdet finner du også Soria Moria Steinerbarnehage.

Skolen har et oversiktlig og hyggelig miljø der det er lett å bli kjent med hverandre og alle elever blir sett.