Steinerskolen i Haugesund

De første spirene til en steinerskole i Haugesund ble lagt av Sigrid (Siggen) Falkeid. Hun tok initiativ til en studiegruppe om Steiners pedagogiske foredrag i 1973 og startet en førskolegruppe i 1974. Barna ble samlet noen timer to ganger i uken, hørte eventyr, gjorde barneeurytmi, lærte rim og regler og arbeidet med håndarbeid. Ut fra dette arbeidet ble det dannet en interesseforening for en steinerskole i Haugesund i 1975.

Året etter, høsten 1976, kom Lilleberta Sandved tilbake til byen. Hun arbeidet som lærer på Hauge skole og med tilleggsutdannelse som steinerpedagog, var det naturlig å engasjere seg i førskolen som dette året hadde lokaler i kafeen i Haraldsvang. I løpet av 1977, ble foreldregruppens sterke ønsker om å få satt i gang en steinerskole realisert, og skolen kunne starte høsten i to sammenslåtte blokkleiligheter i første etasje med fine lekeområder utenfor (Ramsdalen). Reidun Hedetoft kom to dager i uken fra Vikedal for å ta seg av førskolegruppene. Dette utviklet seg etter hvert ved hjelp av Lise Rundhaug til det som i dag er den selvstendige stiftelsen Soria Moria Steinerbarnehage.

Pionerklassen hadde 12 elever ; Siggen Falkeid var klasseforstander, Lilleberta Sandved tok seg av engelsk- og håndarbeidsundervisning. I arbeid med politikere og økonomi stilte kompetente, dyktige foreldre opp og hjalp til, og foredrag- og kurs-virksomhet for foreldre og interesserte, ble fordelt mellom de to lærerne. Engasjerte foreldre bidro til at det året etter ble mulig å kjøpe en gammel villa med hage med gamle trær og store ubebygde marker rundt (”Huglenhuset”, på vestsiden av Haugaland Videregående skole). Her var det plass til en ny klasse hvert år i fire år.

Høsten 1980, måtte skolen se etter nye lokaliteter, og det gamle restaurantbygget Bellevue ved Eyvindsvannet ble kjøpt. Det hadde stått tomt i to år, og prisen ble derfor gunstig, men det vakte mye mishag i byen at denne flotte eiendommen skulle tilfalle en privatskole. Men foreldre og lærere sto på gjennom hele vinteren og sommeren for å få bygget om til skolebruk. Høsten 1981 kunne skolens 5 klasser flytte inn, selv om halvparten av 1.etasje enda ikke var ferdig. Begivenheten ble feiret med en storslått kulturuke hvor elevene opptrådde i Festiviteten med skuespill, dikt, eurytmi og sang.

Våren 1986 ble grunnstenen til et helt nytt bygg lagt ned, og i løpet av året sto den store salen ferdig. Arkitekt var David Sandved. Samme år ble det også vedtatt at skolen skulle fortsette å bygge ut med videregående trinn, og i 1989 hadde skolen sitt første karakterfrie russekull med årsoppgaver istedenfor eksamen.

Det videregående trinnet var et tilbud til byen og distriktet i 25 år, til det ble lagt ned i 2012. I løpet av disse årene hadde trinnet satt sitt preg på skolen bl.a. med en rekke store musikalske fremføringer som West Side Story, Carmina Burana, Spelemann på taket og Purchels opera Dido og Aeneas. Skolen la også opp til en ambisiøs friluftslivsplan, hvor det ble satt av penger så hver klasse fikk oppleve fjellturer, kanopadling, seiling, riding, skitur og en større utenlandstur det siste året. Ellers ble det fra starten av holdt månedsfester, lanternefester og spilt julespill. Foreldrene var aktive med julemarkeder i leide lokaler nede i byen allerede før skolen startet, men etter som Bellevue-bygget ble ervervet, ble julemarkedene holdt på selve skolen. Etter hvert kom 17.-maiarrangement på skolen, høstmarkeder og kulturuker med foredrag og elevforestillinger.

Foreldreflokken har vært preget av begeistring og mye frivillighet. Uten alle disse generasjonene av glade foreldre hadde det ikke vært noen steinerskole i Haugesund! I 2000 ble det vedtatt at det skulle reises et nytt bygg for småskole og SFO, og høsten 2002 sto det ferdig. Arkitekt var Torleif Gismarvik som hadde samarbeidet med salens arkitekt før denne døde for at byggene skulle harmonere. Det gamle Bellevuebygget er slitt, og vedtak om riving og nybygg ble gjort høsten 2017.