Last ned skolerute

2023Elevdager
JanuarFørste skoledag etter jul mandag 2. januar.
Planleggingsdag 23. januar, skolen og SFO er stengt.
20
FebruarVinterferie: 27. februar – 2. februar (uke 9) 19
MarsVinterferie: 1. mars– 3. mars (uke 9) 19
AprilPåskeferie 3. april – 10. april. SFO stenger etter påskeavslutninge og er stengt i påskeferien. Oppstart etter påskeferien tirsdag 11. april
15
MaiFridager: mandag 1.mai, torsdag 18. mai, (Kristi Himmelfartsdag) fredag 19. mai, mandag 29. mai (2. pinsedag) SFO er stengt disse dagene.18
JuniSiste skoledag torsdag 22.juni (oppmøte kveld) Avslutningsdager for kollegiet: Fredag 23. og lørdag 24. juni.14
108 totalt
Skolerute 2023-2024Elevdager
AugustOppstartsdager for kollegiet: mandag 14. august, tirsdag 15. august og onsdag 16. august
NB: SFO er stengt onsdag 16. august
Skolestart for elevene: torsdag 17. august kl. 8.40
11
SeptemberElevfri mandag 25. september (planleggingsdag)20
OktoberHøstferie: 9. 13. oktober (uke 41)17
NovemberElevfri mandag 27. november (Dagen etter julemarkedet) SFO er stengt21
DesemberSiste skoledag før jul: torsdag 21. desember SFO stenger etter juleavslutningen og er stengt i juleferien15
Elevdager høst84
JanuarFørste skoledag etter jul onsdag 3. januar
Elevfri mandag 22. januar (planleggingsdag) SFO er stengt
20
FebruarVinterferie 26. -29. februar (uke 9)17
MarsVinterferie 1. mars (uke 9)
Påskeferie 25. mars- 31. mars (uke 13)
SFO er åpen etter påskesamlingen og stengt i påskeferien
15
AprilPåskeferie 1. april
Oppstart etter påskeferien tirsdag 2. april
21
MaiFridager: onsdag 1. mai, torsdag 9. mai (Kristi Himmelfartsdag), fredag 10. mai og mandag 20. mai (2. pinsedag)18
JuniSiste skoledag fredag 21. juni (oppmøte kveld)18
Elevdager vår107
Dager (kvelder) med obligatorisk fremmøte:
Julemarked 26. november, kveldsforestillinger, 17. mai og sommeravslutning
SFO er sommerstengt fra og med 1. juli 2024 til og med 31. juli 2024Totalt 190

Last ned skolerute