Skolefritidsordning

Vi ønsker barn og foreldre hjertelig velkommen til SFO!

VÅRE KJERNEVERDIER ER:
Lek, vennskap, trivsel, samarbeid, trygghet og omsorg.
Som navnet tilsier, er SFO (skolefritidsordningen) en del av skolen, men også
barnas fritid i skolens regi. Der skal barna ha rik anledning til den frie leken og
andre aktiviteter i et rolig og godt miljø uten ytre forstyrrende elementer som radio,
TV, datamaskiner, mobiltelefoner og lignende.
SFO er en viktig arena for barns utforsking, lek, fysisk aktivitet, sosiale samspill og
etablering av vennskap – med de gleder og utfordringer det fører med seg. Barnas
samvær i SFO blir på mange måter en erstatning for det barnefellesskapet som før
utspilte seg blant «barna i gata» – en viktig del av barndommen.
Som del av en steinerskole, er steinerpedagogikken grunnlaget for virksomheten
vår i SFO, også når det gjelder aktiviteter, leker og materiell. Barnas daglige
aktiviteter er å tegne, spille spill, gjøre håndarbeid, spikke, spille ball, hoppe tau,
leke i sandkassen, rollelek og annen lek. Vi vil gjerne at barna skal bli glad i å være
ute i allslags vær, og utelek er en fast del av dagen.
Vi arbeider for trivsel og godt samspill mellom barna og mellom barn og voksne,
og at SFO skal være et sted der det er godt å være. Vi ønsker både å være romslige
og tydelige i møte med barna. Det betyr at vi ønsker et mangfold i barnegruppen
der den enkelte skal kunne være seg selv og føle seg trygge innenfor rammen av
forutsigbare rutiner, klare normer for oppførsel og tydelige voksne. Vi er både
opptatt av individet og fellesskapet.

LOKALER OG UTEOMRÅDE
SFO holder til i trivelige lokaler i samme bygning som lavtrinnet. Vi bruker hele
skolens uteområde, som er stort og variert med både kupert terreng, skog, asfalt,
slengtauer – samtidig som vi har et mer skjermet område til de minste barna. Der
finnes sandkasse, rutsjebane, lekehytter og bålhytte.

DAGSRYTMEN
07.15: Morgenstund
08.40: Skoletid
12.40: Måltid
13.35: Måltid
14.00: Frilek/aktiviteter
15.30: Frukt
16.30: Stengetid

MÅLTID
Vi samles klassevis rundt et måltid mat. Det blir laget et varmt eller kaldt måltid til
barna hver dag, og vi tilstreber å bruke mest mulig økologiske råvarer.Ukemenyen
står på tavla i gangen. Måltidet skal preges av godt samvær, hygge, gode samtaler
og matglede.
Det betales ikke ekstra for SFO-måltidet, det er inkludert i oppholdsbetalingen.

VÅRE ØNSKER FOR SAMARBEIDET MED FORELDRENE:
Vi ønsker at foreldrene skal føle seg trygge og glade for å overlate barnet sitt til oss
i SFO!
Vi ønsker også at det praktiske samarbeidet mellom foreldre og SFO skal fungere
godt, f.eks.:
* at barna har med klær og fottøy til utelek etter vær og årstid
* at barna har nødvendig klesskift
* at informasjon og kommunikasjon fungerer mellom hjem og SFO
* at frister for påmeldinger (til ferier o.l.) overholdes.
Vi ber om at muntlige beskjeder ikke gis gjennom barna, men direkte til personalet.
Det er viktig at den som henter barnet alltid gir beskjed til en ansatt i SFO om at
barnet blir hentet.
SFO-ansvarlig er også med på foreldremøtet for nye 1. klasser om våren før
skolestart samt på besøksdagen. Dere kan når som helst også be om en samtale med
SFO-ansvarlig.

ÅPNINGSTIDER
Kort dag: kl 07.15 – 08.40 og kl 12.40 – 14.30
Lang dag: kl 07.15 – 08.40 og kl 12.40 – 16.30
SFO følger skoleruta, men er i tillegg åpen i høst- og vinterferien samt i hele juni
og hele august måned.
NB: Åpningstider i høst- og vinterferie samt etter skoleslutt i juni og før skolestart i
august er kl 08.00 – 16.00.

PRISER
1. klasse Kort dag (kl. 07.15-14.30) kr.510-, pr. mnd.
1.klasse Lang dag (kl. 07.15-16.30) kr.1700-, pr. mnd.
2.-4. klasse Kort dag (07.15-14.30) kr.1930-, pr. mnd
2.-4. klasse Lang dag (07.15-16.30) kr.3130-, pr. mnd

Det gis 25% søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken er påmeldt SFO. Det
betales for 10 mnd. pr. år.

SØKNAD/OPPTAK
Søknadsskjema ligger på skolens hjemmeside under informasjon. Interesserte er velkommen til å
kontakte oss pr. telefon eller ta en tur innom!
SFO har 3 måneders oppsigelsestid.

KONTAKTINFORMASJON
SFO Mobiltlf.: 90817771
Skolens leder: 52 70 85 63
E-post SFO-ansvarlig: alfonso.alvarez@steinerskolen.no