Spesialpedagogikk

Spesialundervisning

Elever ved steinerskolene har samme rett til spesialundervisning som elever i den offentlige skole. Steinerskolen samarbeider derfor med de aktuelle lokale offentlige instanser for utredning, tilrådning og tildeling av midler og ressurser når dette er nødvendig.

Spesialundervisningen er tilpasset Steinerskolens læreplan og de steiner- og helsepedagogiske prinsipper. Et av tilbudene vi er alene om, er helseeurytmi.