Steinerskolene samarbeider over landegrensene, men landene har selvsagt sine egne læreplaner. Helheten og sammenhengen i steinerskolens læreplan er gjennomarbeidet og grundig utprøvd gjennom en nesten hundre år lang pedagogisk praksis.

Nye fag og områder har kommet til med samfunnsutviklingen, andre temaer har blitt lagt til side som mindre aktuelle. Steinerskolens læreplan er på ene siden stabil og gjennomarbeidet i metode og innhold, men samtidig i forvandling. Denne kombinasjonen av endring og stabilitet gjør steinerskolene til moderne og skapende skoler som på samme tid ivaretar bestemte verdier og prioriteringer. Utgangspunktet i steinerpedagogikken er til enhver tid å lete etter hva den enkelte elev eller elevgruppe etterspør.

Helheten i steinerskolens læreplan går både på langs og på tvers av fagene.

Steinerskolens læreplan ble siste gang revidert og nyskrevet i 2007 i forbindelse med innføringen av Kunnskapsløftet i offentlig skole. Den reviderte utgaven av læreplanen har formulerte kompetansemål i hvert fag etter 4., 7. og 10. trinn i grunnskolen og på høyeste nivå i hvert fag på videregående trinn.