Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte i FAU – 2016.

Vi ønsker med dette å kalle inn til årsmøte i FAU den 19. april kl. 19.00.
Møtet blir holdt i SFO-rommet oppe.
Vi ønsker at klassens representanter får med så mange foreldre som mulig. Hadde det gått an å fylle opp
SFO-rommet med ivrige foreldre i tillegg til faste representanter og vararepresentanter denne kvelden, så
hadde det vært kjempeflott!
Det er veldig viktig at så mange som mulig er med, men om du som fast representant ikke kan delta, må du
huske og kalle inn vararepresentanten.
Saksliste:

  1. Valg av møteleder
  2. Valg av referent
  3. Valg av to (2) medlemmer til å underskrive protokollen
  4. Godkjenning av innkalling og saksliste
  5. Godkjenning av årsmelding
  6. Godkjenning av regnskap
  7. Godkjenning av budsjett
  8. Valg

Alle er hjertelig velkomne!

Med vennlig hilsen
Styringsgruppen i FAU.