Vil du jobbe på en skole med:

Ingen I-pad

Lite fokus på nasjonale prøver

Lite rapportering

Lite bunden tid

Ingen karakterer for sluttvurdering i 10. klasse

Mye praktisk og kunstnerisk undervisning

Små klasser

Høyt faglig nivå

Mye glede og varme

Personlig utvikling

Steinerskolen i Haugesund har ledig stilling fra skoleåret 2024-25 og trenger naturfaglærer

https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/29e8c518-0e67-406c-b824-bf9d43cecf3b