Onsdag 20.12 viser 4. klasse Paradisspillet kl. 12.00. Skoledagen avsluttes etter spillet. SFO er åpen som vanlig.

Torsdag 21.12 er siste skoledag før jul og vi møtes i salen kl. 10.00 for å se julespill. Skoledagen avsluttes etterpå ca. kl. 11.00.

SFO er åpen før spillet og stenger etter spillet.