Haugesund folkebibliotek: Lørdag 22. april kl. 12.00. Foredrag ved Lilleberta Sandved: Steinerpedagogikk

Steinerskolens store sal: Søndag 23. april kl. 18.00: Eurytmiforstilling ved Rogaland eurytmiensamble. Foredrag etterpå ved

Trond Skaftnesmo: Evolusjon og reinkarnasjon

Haugesund folkebibliotek: Mandag 24. april kl. 19.30. Foredrag ved Eric Brinkhof: Biodynamisk jordbruk

Haugesund folkebibliotek: Tirsdag 25. april kl. 17.30: Foredrag ved Svenn Olav Kalvø: Antroposofi og kristendom

Alle arrangement er gratis!