Onsdag 15. februar er det årsmøte i FAU fra kl. 20.00.