Skolen har fortsatt utfordringer etter dataangrepet 23.4.  Reparasjoner går svært sent da mange er berørt.  Norlo jobber så godt de kan med å rette opp feil og mangler.  Vi har for tiden nettilgang og telefon, men tilgang til server og printer er ikke på plass enda.