helga.gunnes@steinerskolen.no

Helga Gunnes

6. klasselærer og kor

Helga har master i musikkvitskap frå universitetet i Oslo og praktisk-pedagogisk utdanning frå HVL. Helga er klasselærar for 5. klasse og driver korarbeidet ved skolen, saman med Christina og Tom André.

helga.gunnes@steinerskolen.no