tom.andre.enge@steinerskolen.no

Tom Andre Enge

4. klasselærer

Tom André har grunnutdanning i musikk, norsk, kunst- og håndverk, drama og kroppsøving fra HSH. Videreutdanning i steinerpedagogikk, matte, fysikk, kjemi, ikt og geografi fra Steinerhøyskolen. Klasselærer for 3.klasse, musikklærer på ungdomstrinnet og trinnleder på lavtrinnet.

tom.andre.enge@steinerskolen.no
Meny