karoline.aune@steinerskolen.no

Karoline B. Aune

I permisjon skoleåret 2023-2024

Karoline er utdannet lektor med opprykk fra UiB, hvor hun tok mastergrad i spansk språk og latinamerikastudier. Hun er klasseforstander i 9.klasse.

karoline.aune@steinerskolen.no