jenny.aimala@steinerskolen.no

Jenny Aimala

Koordinator for spesialundervisning

Jenny har høgskoleutdanning innen kunst og håndverk, samt bachelor i journalistikk. Hun videreutvikler sin pedagogiske kompetanse med en pågående master i pedagogikk.

jenny.aimala@steinerskolen.no