SFO

Vi vil skape et rolig og godt miljø som fremmer barnas frie lek uten ytre forstyrrende elementer som radio, TV, datamaskiner, mobiltelefoner og lignende. SFO skal være et sted for ”utånding” etter skoledagen med rik anledning til den frie leken.
Vi ønsker at SFO skal være et sted der alle barna trives.
Vi ønsker at de skal kunne leke og bruke fantasien sin selv, uten alltid å bli servert aktiviteter.
Vi ønsker at barna skal få gode fellesskapsopplevelser med andre barn og med voksne.
Vi vil tilstrebe at barna skal fungere godt i gruppen sammen med andre barn og med voksne.
Vi ønsker at barna skal bli glade i å være ute i allslags vær.
Vi ønsker at barna skal få gode opplevelser med utfoldelse i lek og fysisk aktivitet.

Dagsrytme
07.15: Innelek
08.40: Skoletid
12.40: Måltid
13.35: Måltid
14.00: Frilek og aktiviteter
15.30: Frukt
16.30: Stengetid

Lokaler / uteområdet
SFO holder til i nye og trivelige lokaler i samme bygning som småklassene. SFO bruker hele skolens uteområde, samtidig som vi også har et mer skjermet område til de minste barna.

Måltider
Det blir laget et varmt eller kaldt måltid til barna hver dag. Noen ganger lages maten ute på grua.
Vi prøver å bruke mest mulig økologiske råvarer. Ukemenyen står på tavla i gangen.

Priser, gyldig fra august 2022

Foreldrebetaling fra august 2022:
Pr måned: 
1. klasse: Kort dag (til kl. 14.30) kr 510 
1. klasse: Lang dag (til kl. 16.30) kr 1 700 
2. – 4. klasse: Kort dag (til kl. 14.30) kr 1 930 
2. – 4. klasse: Lang dag (til kl. 16.30) kr 3 130 

Det gis 25% søskenmoderasjon dersom 2 eller flere søsken er påmeldt SFO. Det betales for 10 måneder pr. år. Interesserte er velkommen til å kontakte oss pr. telefon eller ta en tur innom! 3 måneders oppsigelsestid.

Åpningstider
Modell A kl 7.15 – 8.40 kl 12.40 – 14.30
Modell B kl 7.15 – 8.40 kl 12.40 – 16.30
SFO følger skoleruta, men er i tillegg åpen i høst- og vinterferien (åpningstider 8.00- 16.00), samt i hele juni og hele august måned.

Søknad / opptak
Det søkes om plass på eget skjema her. Søknadsfrist er 1. mars, og bekreftelse om plass vil bli sendt ut i mai måned.

Våre ønsker for samarbeidet med foreldrene
Vi ønsker at foreldrene skal føle seg trygge og glade for å overlate barnet sitt til oss i SFO!
Vi ønsker at det praktiske samarbeidet mellom foreldre og SFO skal fungere, f.eks.:
At barna har med klær og fottøy til utelek etter vær og årstid.
At barna har nødvendig klesskift.
At informasjon og kommunikasjon fungerer mellom hjem og SFO.
At frister for påmeldinger (til ferier o.l.) overholdes.

For mer informasjon vennligst ta kontakt med SFO-ansvarlig Marit Høie på tlf. 52 70 85 67.

Dokumenter

Vedtekter for SFO – godkjent av styret feb. 2013