Grunnskolen

Steinerskolen i Haugesund ligger på Bellevuehøyden ved inngangen til Djupadalen, med flotte uteområder og et nydelig turterreng som brukes aktivt. På skolens område finner du Soria Moria Steinerbarnehage, grunnskole og videregående skole. Småklassene, 1. – 5. klasse og SFO holder til i et nytt særpreget bygg, som tilfredsstiller alle vår tids miljøkrav, mens de eldste elevene bruker Bellevue-bygget. Skolen har et oversiktlig og hyggelig miljø, der alle elever blir sett.

Periodeundervisning og en rytmisk skoledag.
Det meste av den teoretiske undervisningen gis i perioder på 2-5 uker. Øvingsfagene undervises i faste uketimer gjennom hele året. Fag som norsk og matematikk undervises i både faste uketimer og i perioder. Periodeundervisning gir rom for å bearbeide stoffet. Gjennom referatskriving og gjenfortelling blir elevene flinke til å formulere seg både skriftlig og muntlig. Skoledagen begynner med en dobbeltime, hovedfag, som igjen innledes med en musikalsk eller språklig øvelse. I hovedfag kommer periodefaget hvor elevene lager sine egne arbeidsbøker, basert på lærerens fortellerstoff og elevens daglige gjenfortelling. Etter hovedfag kommer de ulike øvingsfagene som norsk, matematikk og kunstfag. Gymnastikk og håndverk er lagt til slutten på skoledagen.

Friluftsliv.
Allerede fra 1.klasse av tar vi nærområdet og naturen i bruk. Skolens eget uteområde med beliggenhet ved Eivindsvannet og Djupadalen er en perle i så måte. Skolen har utarbeidet en egen plan for friluftsliv i de forskjellige klassene. Noen eksempler på friluftsliv i grunnskolen: 1.-5. klasse har to ”naturuker” i året hvor aktivitetene kan være fotturer, hyttebygging, klatring, lage pil og bue, seljefløyte, barkebåter og vannhjul m.m. I tillegg har 1.-3. klasse faste mandagsturer gjennom hele året. I fjerde klasse besøker barna Straumøy gard sju ganger i løpet av året, og får ta del i arbeidet på gården. Femte klasse drar gjerne på telttur i forbindelse med Mostraspelet, sjette klasse drar til Røvær på leirskole og sjuende klasse drar på kanotur. Åttende klasse reiser på en ukes rideleir på Sørlandet og niende klasse er mannskap om bord på i seilskuten ”Seladon”. I tiende klasse reiser de til Soleggen leirskole i Lom; hvor brevandring, grotteklarting og geologi står på programmet.

Steinerskolens pedagogikk styrker barnets individuelle utvikling gjennom en harmonisk fordeling av teoretiske, praktiske og kunstneriske fag. Eller man kunne også si det slik:
Hele barnet går på skolen: Hender, føtter, hjerte, hode!