Søknadsskjema

Vår søknadsfrist er 15. mars for elever i 1.- 8. klasse!

Søknadsfrist for 1. klasse er 15. mars året før skolestart. Når det er plass i klassen og styret
ikke har vedtatt inntaksstopp, vil søkere kunne tas inn fortløpende også i løpet av 1. klasse.

Søknadsskjema SFO

Informasjon SFO

Søknadsskjema til 1. klasse

Søknadsskjema for 2.- 8. klasse

Inntaksreglement godkjent 14.05.2020