Ordensregler for grunnskolen

ORDENSREGLER FOR GRUNNSKOLEN

Vis respekt for deg selv.
Vis respekt for andre.
Vis respekt for dine omgivelser.

HANDLINGSPLAN mot mobbing – mars 2017

Ordensreglement for SiH 30.8.2018