Kontaktinformasjon

Kontakt oss på epost her.

Skolens kontortid er fra kl. 8.00 – 13.00

Jannik H. Josefsen tlf: 52 70 85 60

Daglig leder Bjørn Erik Davidsen, tlf: 52 70 85 63

Økonomi og skolebetaling Ole Reistad tlf: 52 70 85 62

SFO tlf: 52 70 85 67 og mobilnr:93 82 04 23

Inntaksreglement SiH godkjent 4.10.18

 

Vår søknadsfrist er 15. mars!