Soria Moria Steinerbarnehage

Soria Moria Steinerbarnehage har egen nettside:
lenke til soriamoriasteiner.barnehage.no

Hvis du velger Soria Moria Steinerbarnehage får du:
* Et svært stabilt, godt utdannet personale. Vi har 4 medarbeider i hver avdelig. Dette gir bedre tid til det enkelte barn. Normen er 3 stillinger.
* Et miljø som er lagt til rette for å gi barna livsmot, glede over tilværelsen og tillit til at de kan utvikle seg til sosiale, frie og kreative mennesker. Gjennom leken og omgivelsene må barnet få gjøre erfaringer som ivaretar disse målene.
* En barnehage som legger vekt på gi barna gode matvaner. Barna er med på å lage maten vi spiser i barnehagen hver dag. Vi legger vekt på sunn, enkel og velsmakende mat. De får frukt og grønt hver dag. Så sant det er mulig å skaffe, velger vi økologiske produkter
* Leketøy som er laget av naturmaterialer og enkelt bearbeidet, slik at barna selv kan ta i bruk sin fantasi og vilje for å få leken i gang.
* Barna inspireres av det sosiale livet rundt seg – samspillet mellom de voksne i arbeid og barnas lek. Vi avbryter barnas lek minst mulig. Leken er barnets arbeid som skal respekteres.
* En barnehage som legger vekt på sang og ringleker hver dag. Eventyrstund er også en selvfølge daglig – her vektlegger vi blant annet våre folkeeventyr.
* Enkle kunstneriske aktiviteter som akvarellmaling, tegning, håndarbeid er også faste gjøremål.
* Vi legger vekt på en harmonisk dags – uke og årsrytme som lever med i naturens skiftninger. Dette gir barna en forutsigbar og trygg hverdag, med ro til lek, hvile og undring.
* Vi legger også stor vekt på utelivet. Vi har en flott beliggenhet som gir oss unike muligheter til tur og lek ute. Her får barna fysiske utfordringer som styrker bevegeligheten. Vi har ildsted ute hvor vi kan brenne bål og lage mat.
* Dette forsterker opplevelsen av årstidene og gir kraft til årstidfestene.

I Soria Moria Steinerbarnehage legger vi stor vekt på:
* Å være sted der barneverdenen får lov til å være i fred. Barn får lov til å være barn.
* Å leve med i årets rytmer og feire årstider og høytider med små fester. Dette bidrar til en trygg, harmonisk rytme som bærer oss gjennom dagen, uken og året.
* Å legge forholdene til rette slik at det blir tid og rom for å ivareta barnets fantasi og den frie leken.
* Å hjelpe barna til å skape sine egne indre bilder gjennom å daglig bruke våre folkeeventyr, annet godt fortellerstoff, sanger, rim regler og sangleker.
* Å lage maten vi spiser i barnehagen sammen med barna, med vekt på sunn, enkel og velsmakende mat. Så sant deter mulig velger vi økologiske produkter.
* At vi som voksne har et arbeid å gjøre – som barna kan delta i. De er med på det som skjer inne og ute – enten vi baker vasker, snekrer, steller hagen eller reparerer ting, for da skaper vi en hverdag hvor barnet kan lære gjennom etterligningen.
* Å ta på alvor at barna trenger lære om det gode, det vakre og det sanne, samt respekt for andre mennesker, andre kulturer og hele skapelsen. Barna skal også lære at det er personlig engasjement forbundet med dette.

Kontakt:
Stiftelsen Soria Moria Steinerbarnehage
Boks 2522
5512 Haugesund
telefon: 52 71 27 58 / 916 90 228
e-post: soriamoria@steinerbarnehage.no  

Avdelinger:
Askeladden:   0-3 år, 12 plasser
Blåklokken:    3-6 år, 21 plasser
Skogstjernen: 3-6 år, 21 plasser
Tommeliten:   0-3 år, 12 plasser

Åpningstider:
kl. 7.30 – 16.30

Pris:
For en plass 2.580,- + matpenger 450,- (det gis 30% søskenmoderasjon fra barn nr. 2)

Opptak:
Søknad sendes via samordnet opptak i Haugesund kommune.
Søknadsfrist til hovedopptaket er 15. februar, ellers fortløpende.

Besøk:
Velkommen til et besøk hvis dere har lyst til å se barnehagen vår!
lenke til pbl.no