Smittevernstiltak

Kjære foreldre!
I år hadde vi en annerledes skoleåpning, med kun 1. klasses foreldre til stede. Alle skolens 141 elever sto i en stor ring på skolegården. Når førsteklasse gikk i tau gjennom foreldrenes portal, skinte solen lett magisk gjennom morgentåken.

Skolen har nå gult nivå på smitteverntiltak. Det vil si at vi har tiltak på tre hovedområder:
1. Ingen syke skal møte på skolen
Dette gjelder for symptomer som halsvondt, forkjølelse og lett hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter kan også forekomme.

2. God hygiene og forsterket renhold
Vi har rutiner for håndvask før og etter forskjellige aktiviteter i løpet av dagen. Vi har også forsterket renhold på utsatte områder.

3. Kontaktreduserende tiltak
• Vi unngår fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming). Ved behov for ekstra omsorg kan man ha fysisk kontakt over kort tid.
• Hele klasser regnes som en gruppe
• Ansatte kan veksle mellom grupper
• Egne grupper på SFO
• Unngår trengsel og store samlinger
• Egne områder i skolegården for ulike grupper i pauser/friminutt

Vi har som mål å gjennomføre smitteverntiltakene slik at barn føler seg trygge og ivaretatt. Tiltakene har to hovedmålsetninger. Det ene er å hindre at eventuell smitte sprer seg. Det andre er å hindre at store grupper må i karantene ved et eventuelt utbrudd.
Det virker som barna har et avslappet forhold til tiltakene og det tolker vi positivt.
Mer informasjon kan finnes på Udir: www.udir.no

Smittevern: www.fylkesmannen.no

Mvh Bjørn-Erik Davidsen
Daglig leder

27.08.20 kl. 12:20

Gå tilbake til: