Skolen stenges!

Alle skoler i landet blir stengt i 14 dager fra 12.03.2020, kl.18.00. Det gjelder også Steinerskolen i Haugesund. Det vil si at det ikke er skole eller SFO fra og med fredag 13.03. Foreløpig første skoledag blir 27.03 2020.

Skolen jobber nå med å gi ut hjemmeoppgaver for disse dagene. Dette vil dere få på e-post.
Fortsatt er mye uavklart, så mer informasjon kommer senere. Foreløpig har vi bare e-post som informasjonskanal, så det er viktig å lese informasjonen godt. Følg også med på nasjonale og lokale nyheter.

Det kommer naturlig nok mange henvendelser til skolen og vi prøver å informere så godt vi kan på dette tidspunktet.

Mvh Bjørn-Erik Davidsen
Telefon 52 70 85 63

Daglig leder Steinerskolen i Haugesund

12.03.20 kl. 15:05

Gå tilbake til: