Skolehelsetjenesten ved Steinerskolen

Velkommen til skolehelsetjenesten på Steinerskolen.

Jeg heter Gjertrud Kringeland og er helsesøster her på skolen. Jeg er her på skolen hver tirsdag. Dere er velkommen til å ta kontakt enten ved å ringe, sende e- post eller komme innom. Er jeg opptatt finner vi ny tid.

Foreldre/ foresatte kan noen ganger uroe seg for barnets utvikling og helse, og det kan oppleves godt å få ta dette opp med helsesøster. Det kan være spørsmål angående hørsel, syn, sengevæting, engstelse, ikke ville gå på skolen, sinne, vansker med samarbeid, sykdom eller andre ting. Det kan også være noe hjemme som kan påvirke hvordan barnet har det på skolen, og som kan være viktige å ta opp, for eksempel sykdom skilsmisse, dødsfall eller andre vanskelige livshendelser. Skolehelsetjenesten kan bistå med råd og hjelp, og kan henvise videre til fastlege, fysioterapeut, pedagogisk psykologisk tjeneste(PPT) og barneverntjenesten. Jeg kan også henvise til Frisklivsentralen som tilbyr et levevaneendringskurs: «Frisk og sterk» til barn i ungdomsskolealder, og «Frisk og rask» for familier som har yngre barn som strever med vekt.

Skolehelsetjenesten har et fast program med helseinformasjon, og vaksinasjon. Dette vil klassene det gjelder blir orientert om i løpet av skoleåret.
Det er fast tilbud om vaksiner i 2., 6., 7. og 10. klasse. Du kan lese mer om Barnevaksinasjonsprogrammet – FHI her.

Elever er selvsagt alltid velkommen til å komme innom for samtale. Jeg har taushetsplikt.
E-post adresse: gjertrud.kringeland@haugesund.kommune.no Mobilnummer: 90215419