Kontaktinformasjon

Kontakt oss på epost her.

Skolens kontortid er fra kl. 8.00 – 13.00.

Jannik H. Josefsen tlf: 52 70 85 60

Fungerende daglig leder,økonomi og skolebetaling Ole Reistad tlf: 52 70 85 63

SFO tlf: 52 70 85 67 og mobilnr:93 82 04 23

Våre søknadsfrister er 15. mars!

Inntaksreglement SiH godkjent 4.10.18