Ansatte

Kenneth Henriksen
1. klasselærer
kenneth.henriksen@steinerskolen.no
Camilla Johansen
Assistent i 1. klasse
camilla.johansen@steinerskolen.no
Anne Sofie Susaas
3. klasselærer
anne.sofie.susaas@steinerskolen.no
Tom Andre Enge
4. klasselærer
tom.andre.enge@steinerskolen.no
Halfdan Halvorsen
5. klasselærer
halfdan.halvorsen@steinerskolen.no
Trond Skaftnesmo
6. klasselærer, biologi og økologi
trond.skaftnesmo@steinerskolen.no
Silje Aase
Klassekontakt og assistent i 6. klasse,
silje.aase@steinerskolen.no
Isak Bang
7. klasselærer
isak.bang@steinerskolen.no
Line Falkeid
Klassekontakt for 8. og 9. klasse
line.falkeid@steinerskolen.no
Graciela A. Degliuomini
Engelsklærer og administrasjon
Graciela.Degliuomini@steinerskolen.no
Helene Vaagland
2. klasselærer
helene.vaagland@steinerskolen.no
Lillberta Sandved
Norsklærer
lilleberta.sandved@steinerskolen.no
Eli Anna Gudmundsen
Faglærer i eurytmi og engelsk
eli.anna.gudmundsen@steinerskolen.no
Ole Reistad
Fungerende daglig leder, økonomi, tysk, matematikk og vaktmester
ole.reistad@steinerskolen.no
Karina Vea Rudi
Assistent og SFO
karina.rudi@steinerskolen.no
Daniele Reistad
Eurytmi, helseeurytmi, tysk, rådgivning og administrasjon
daniele.reistad@steinerskolen.no
Ester Langelandsvik
I permisjon skoleåret 2017-18
esther.langelandsvik@steinerskolen.no
Marianne Wiig
Vernepleier i 4. klasse
marianne.wiig@steinerskolen.no
Ana Lindgren
Assistent og SFO
ana.fernandez@steinerskolen.no
Marit Høie
SFO leder
marit.hoie@steinerskolen.no
Linda Vestbø
Assistent i 2. klasse og spes.ped
linda.vestbo@steinerskolen.no
Janicke Mæhle
Helsepedagog
janicke.maehle@steinerskolen.no
Janne Valeur
Spesialpedagog
janne.valeur@steinerskolen.no
Vahan Babajan
Realfag og håndverk
vahan.babajan@steinerskolen.no
Jannik Hinna Josefsen
Kontor, håndarbeid og håndverk
jannik.josefsen@steinerskolen.no
Brita Milje
Sløyd og assistent
brita.milje@steinerskolen.no
Ivar Rudi
Tegning og grafikk
ivar.rudi@steinerskolen.no
Hilde Didriksen
Musikk og orkester
hilde.didriksen@steinerskolen.no
Izabela Lukasiewicz
SFO og vask
izabela.lukasiewicz@steinerskolen.no