Helsestasjon for ungdom i Haugesund i sommerferien

Helsestasjon for ungdom i Haugesund har utvidet åpningstid i skolenes sommerferie.
• Mandag kl.12.30 – 17.00
• Onsdag kl.14-16 –GUTTEDAG
• Torsdag kl.12.30 – 17.00

Helsestasjon og skolehelsetjeneste
Telefon: 52 74 41 09 │954 58 996

14.06.18 kl. 8:46

Gå tilbake til: