Trivselsundersøkelse – 6.-9. klassetrinn

En til to ganger i året gjennomfører skolen en intern trivselsundersøkelse blant skolens elever. Dette i tillegg til den obligatoriske undersøkelsen i regi av Udir. Vi ser på dette som et nyttig verktøy for oss lærere når det gjelder å skape god trivsel og et godt læringsmiljø for våre elever. I år var det 39 elever med i undersøkelsen.
Undersøkelsen i år viser blant annet at:

Hvor fornøyd er du med skolen vår?
82,05 % er veldig fornøyd
15 % er fornøyd
2,5 % er litt fornøyd

Trives du sammen med medelevene dine?
76 % trives veldig godt
24 % trives godt

Blir du mobbet av andre elever på skolen?
94,87 % blir aldri mobbet
5,1 en sjelden gang
(Og ingen mener de blir mobbet hver måned eller ukentlig)

Får du nok arbeidsro på skolen?
17,9 % får alltid arbeidsro
56,4 % får ofte arbeidsro
15,3 får sjelden arbeidsro
10,2 får aldri arbeidsro

Har du venner på skolen?
79,4 har mange venner på skolen
20,6 har flere venner
(Og ingen har svart at de har ingen eller en venn)

01.02.18 kl. 14:25

Gå tilbake til: